DMX-testare

DMX-TESTARE

Med DMXPLORER MKII introducerar OKERO en universell DMX‐testare som är utvecklad från behovet att enkelt kunna styra valfri DMX-adress och för snabb testning av stora DMX anläggningar. Den kan generera DMX512 styrsignaler för ett helt DMX universum och även testa DMX signalen.

DMXPLORER MARK II funktioner
ON/ OFF
Tryck 2 sek = Starta eller stäng av.
Tryck kortare än 2 sek = Visar batteri 0‐100%
Håll inne knapp och dra på regel= Dimrar LCD belysning.

– / +
Öka/minska DMX adress. Håll in båda två = Nollställ DMXvärden och gå till krets 1.

FUNC
Här kontrollerar du en DMX kanal med regeln – övriga kanaler blir alltid släckta. Stega upp/ned men minus/ plusknapparna. Rör du regeln snabbt NEDÅT stegar DMXadressen upp automatiskt till nästa adress. ALL Genererar DMX med alla 512 kanalerna. Regeln är master.

INS
Här kan du kontrollera valfri kanal i ett inkommande DMX-tåg från ett ljusbord. Välj adress med minus/plus och regeln kontrollerar kretsen. Om man inte har inkommande DMX så ligger DMX värdet kvar på den kanal du lämnar. Dvs. ställer du in 50% på kanal 1 och stegar till kanal 2 så ligger kanal 1 kvar på 50%. Ett ljusscenario kan skapas genom att stega fram och tillbaka i DMX-tåget och ändra värden. När man backar eller går framåt i tåget måste man ”fånga” kretsen genom att dra regeln upp/ned. Trycker du på ” SAVE” så sparas momentet i ”SCENE”. Nästa gång du öppnar ”SCENE” ligger momentet där och regeln fungerar som master.

SCENE
Lagrar ett ljusmoment från ett ljusbord eller ett ljusmoment uppbyggt i INSERT. GROUP Här kan du spara upp till 8 ljusmoment. Dock ej med individuella nivåer som för SCENE utan alla följer regeln 0‐100%. Man kan spara 0‐512 kanaler i varje grupp.

DMX IN X
Kontrollerar inkommande DMX-signal om den är OK. Man kan läsa valfri kanal med minus/plusknapparna.

SAVE
Sparar DMX-data i INS, SCENE eller GROUP

BATTERI BYTE
Lossa de två skruvarna i botten av DMXPLORERN. Byt de tre AA batterierna.

DMXplorer MKII, artikelnummer 106-02

DMX-testare