Styrmoduler

OLC STYRMODULER

Centralenheter
OLC‐systemet innehåller två centralenheter, OMBmini och OMBmega. Dessa ger användaren möjlighet att använda OKEROs speciella DMX‐Spara funktion som innebär att DMX-moment kan sparas ner på knappar. Enheterna levereras grund-programmerade. Särskilda funktioner kan programmeras i samråd med kund före installation eller vid driftsättning. Som komplement finns en mjukvara som ger användaren full frihet att själv konfigurera systemet.

OMB-setup mjukvara
OMB-setup är en lättanvänd PC-baserad konfigurations-mjukvara för styrsystemen OMBmini och OMBmega för er som själva vill konfigurera eller har behov av kontinuerliga ändringar av ert OLC-system. En demoversion finns för nerladdning från OKEROs hemsida.
OLC OMB-setup, artikelnummer 110-199

Styrmoduler

OMB-mini, 48 DMX‐kanaler
OMBmini är den lilla styrkomponenten i OKEROs serie OLC Advanced. Används för central styrning av OLC‐enheter via OLC och DMX512. Kan användas för lagring av DMX-moment. Dessa kallas upp via exempelvis OKEROs manöverpaneler eller via RS232. För att konfigurera OMBmini används mjukvaran OMB-setup. OMBmini med plint anslutning OMBmini med RJ45 kontakt.
OLC 801PL, artikelnummer 110-193
Länk till produktblad OKERO OLC 801-PL, OMBmini styrsystem med plintanslutning

OLC 801RJ, artikelnummer 110-194
Länk till produktblad OKERO OLC 801-RJ, OMBmini styrsystem med RJ45 kontakt

Styrmoduler

OMB-mega, 512 DMX‐kanaler
OMBmega är den stora styrkomponenten i OKEROs serie OLC Advanced. Styrsystemet används för central styrning av OLC samt DMX512. För att konfigurera OMBmega används mjukvaran OMB-setup. OMBmega kan användas för lagring av DMX-moment. Dessa kallas upp via exempelvis OKEROs manöverpaneler eller via RS232. Levereras grundprogrammerad för DMX Spara funktion.
OLC 802PL, artikelnummer 110-195
OLC 802RJ, artikelnummer 110-1951
Länk till produktblad OKERO OLC 802, OMBmega styrsystem

OMB-breakout
För att på ett enkelt sätt koppla ihop komponenterna i en större OLC installation används OMBbreakout som är en kopplingscentral för både OLC och DMX styrsignaler. Används både tillsammans med OMB-mini och OMB-mega styrsystem.
OLC 810, artikelnummer 110-196
Länk till produktblad OKERO OLC 810, OMB-breakout distributionskort

Styrmoduler

Ingångsmoduler
OKEROs OLC‐ingångs moduler används för att läsa in yttre signaler till OLC systemet. Det kan t.ex. vara brandlarm eller tidskanaler som på olika sätt skall påverka ljuset. Ingångarna är utförda så att optisk isolering kan erhållas.

Ingångsmodul, en kanal
OLC 301 är en enkanals reläingångsmodul som kan kopplas till OLC-bussen. Kan användas vid vikväggsfunktion. Välj mellan PL för plintanslutning och RJ för RJ11-kontakt.
OLC 301PL, artikelnummer 110-13
Länk till produktblad OKERO OLC 301-PL

OLC 301RJ, artikelnummer 110-131
Länk till produktblad OKERO OLC 301-RJ

Styrmoduler

Ingångsmodul, 5 kanaler
OLC‐501 är en reläingångsmodul med fem optoisolerade kanaler. Enheten har också en isolerad 12V utgång. Enheten kan kopplas till OLC. Stöder även OKEROs äldre styrsystem DML.
OLC 501, artikelnummer 110-191
Länk till produktblad OKERO OLC 501

Styrmoduler