Manöverpaneler

OLC MANÖVERPANLER

OLC manöverpaneler ger användaren möjlighet till enkel styrning av ljuset.

Det är inte elektroniken, på kretskorten bakom manöverpanelerna, som utför vad som står tryckt på själva panelen – det görs istället av styrsystemet, OMBmini ellerOMBmega, när man programmerat det. Så, texten som är tryckt på panelerna nedan är de vi sålt mest av. Låt oss veta om ni vill ha tryckt någon annan text eller få paneler utan tryck, så löser vi det. I små enkla anläggningar kan manöverpanelerna styra dimmerenheter direkt utan styrsystem.

Panelerna är anpassade till standard 1-facksdosa eller i utanpåliggande ram och har måttet 70x70mm (S). Paneler märkta med L är 85x85mm och är avsedda för montering utan ram eller i utanpåliggande låda. Båda har 60mm c/c för fästhålen.

Fem‐knappars panel
OLC 402 är en 5‐knappars panel som kan används till att hämta ljusmoment, dimra ljusmoment, reglera mörkläggningsgardiner eller andra relä-funktioner m.m.
OLC 402‐S, 70x70mm med solsymboler, artikelnummer 110-221        
OLC 402‐U, 70x70mm utan solsymboler, artikelnummer 110-223
OLC 402-SS, 85x85mm, med solsymboler, artikelnummer 110-222
OLC 402-UL, 85x85mm, utan solsymboler, artikelnummer 110-224
Produktblad OLC 402

TILL / FRÅN panel
OLC 406 är en 2‐knappars panel märkt med TILL och FRÅN.
OLC 406S, 70x70mm, artikelnummer 110-225
OLC 406L, 85x85mm, artikelnummer 110-226

PANIK panel
OLC 408 är en 1‐knapps panel – används för att styra funktionen i samband med nödsituationer såsom reglering av nödljus, start av inspelat speaker-meddelande, signal till larmcentral etc.
OLC 408S, 70x70mm, artikelnummer 110-227
OLC 408L, 85x85mm, artikelnummer 110-228

SPARA panel
OLC 409 är en 1‐knapps panel med funktionen SPARA. Med denna kan ljusmoment från ett DMX-ljusbord lagars på olika manöverknappar.
OLC 409S, 70x70mm, artikelnummer 110-229
OLC 409L, 85x85mm, artikelnummer 110-230

TILL/ÖKA ‐ FRÅN/MINSKA panel
OLC 416 är en 2‐knappars panel med TILL/FRÅN och ÖKA/MINSKA. Med denna panel kan ett ljusmoment tändas eller släckas samt dimras upp och ned.
OLC 416S, 70x70mm, artikelnummer 110-231
OLC 416L, 85x85mm, artikelnummer 110-232 

XLR anslutningspaneler
OLC 419 är gruppnamnet för anslutningspaneler med 3, 4 och 5‐poliga XLR-kontakter för anslutning av olika kontrollenheter.
OLC 419i5S, 5pol XLR, in, 70x70mm, artikelnummer 110-233
OLC 419i5L, 5pol XLR, in, 85x85mm, artikelnummer 110-234

OLC 419u5S, 5pol XLR, ut, 70x70mm, artikelnummer 110-235
OLC 419u5L, 5pol XLR, ut, 85x85mm, artikelnummer 110-236

OLC 419i3S, 3pol XLR, in, 70x70mm, artikelnummer 110-237
OLC 419i3L, 3pol XLR, in, 85x85mm, artikelnummer 110-238

OLC 419u3S, 3pol XLR, ut, 70x70mm, artikelnummer 110-239
OLC 419u3L, 3pol XLR, ut, 85x85mm, artikelnummer 110-240

OLC 419u4S, 4pol XLR, ut, 70x70mm, artikelnummer 110-241
OLC 419u4L, 4pol XLR, ut, 85x85mm, artikelnummer 110-242

OLC 419i4S, 4pol XLR, in, 70x70mm, artikelnummer 110-243
OLC 419i4L, 4pol XLR, in, 85x85mm, artikelnummer 110-244

Panel för analog styrning
OLC 421 är avsedd för analog styrning av fasta dimmers. Den är försedd med analog vridpotentiometer.
OLC 421S, 70x70mm, artikelnummer 110-245
OLC 421L, 85x85mm, artikelnummer 110-246