Dimrar & relä-utgångar

OLC DIMRAR & RELÄUTGÅNGAR

OKERO levererar en stor mängd dimmer-lösningar, från enkanaliga dimmers till installationssystem med upp till 96 kretsar per skåp. Effektklasserna sträcker sig från 1200VA till 5000VA. Här visas endast enkanaliga dimmers. För information om större installations system hänvisas till våra HDD eller SID-dimrar. OKEROs OLC-dimrar används för reglering av glödljus och konventionella transformatorer och finns även i en variant för reglering av elektroniska transformatorer. Samtliga enheter kommunicerar förutom OLC också via DMX512 och analog ingång. Stöder även OKEROs äldre styrsystem DML.

OLC enkanaliga digitala miljöljusdimrar för glödljus/trafo
Dimrarna är väl avstörda för att inte störa TV, video, ljudanläggningar och hörselslingor. Dimrarna är byggda för att hantera resistiv last som glödlampor och induktiv last som transformatorer med järnkärna. Transistordimrarna klarar dessutom kapacitiv last som elektroniska transformatorer. Kapsling enligt IP20.
OLC 101, digital framkants-dimmer 1300VA för glödljus/trafo, artikelnummer 110-01
OLC 101L, digital framkants-dimmer 1200VA för LED, artikelnummer 110-011
OLC 101S, digital sinus-dimmer 1200VA för glödljus/trafo/LED, artikelnummer 110-021
OLC 102, digital framkants-dimmer 2000VA för glödljus/trafo, artikelnummer 110-03
OLC 102L, digital framkants-dimmer 2000VA för LED, artikelnummer 110-031
OLC 102S, digital sinus-dimmer 2000VA för glödljus/trafo/LED, artikelnummer 110-041
OLC 103, digital framkants-dimmer 3000VA för glödljus/trafo, artikelnummer 110-05
OLC 104, digital framkants-dimmer 5000VA för glödljus/trafo, artikelnummer 110-06
Länk till produktblad OKERO OLC 101 – 104

Transistordimmer för glödljus/elektronisk trafo/LED
OLC TriDim, 3-kanalig digital transistordimmer för montering på DIN-skena, omkopplingsbar mellan framkant – bakkant 500VA, artikelnummer 110-0751
OLC 101TL, digital transistordimmer, omkopplingsbar mellan framkant – bakkant 1200VA, artikelnummer 110-0211
OLC 102TL, digital transistordimmer, omkopplingsbar mellan framkant – bakkant 2000VA, artikelnummer 110-04
Länk till produktblad OKERO OLC 101TL 102TL
DSI / analog utgång, en kanal
OLC 115 är en enkanalsdimmer för DSI‐styrda armaturer som HF‐don för lysrör och drivdon för lågvoltshalogen armaturer. Med DSI-utgång och analog utgång 1 ‐ 10V med relä. Styrning via DMX‐512, OLC och analog insignal 0 ‐ 10V. Stöder även OKEROs äldre styrsystem typ DML.
OLC 115, artikelnummer 110-08
Länk till produktblad OKERO OLC 115

Dimrar & relä-utgångar

DSI / analog utgång, 6‐kanaler
OLC 118 är en är en utgångsmodul med 6 kanaler som kan konfigureras för DSI (D) eller analog (A) utsignal. Enheten kan styras av OLC och DMX512.
OLC 118D, 6 kanaler DMX/OLC – DSI, artikelnummer 110-11
OLC 118A, 6 kanaler DMX/OLC – analog, artikelnummer 110-12
Länk till produktblad OKERO OLC 118

Dimrar & relä-utgångar

Reläutgång, en kanal
OLC 302 enkanals relä‐utgång för styrning av en yttre kontaktor. Relä enheten styrs via OLC eller DMX512. Välj mellan PLint eller RJ11 anslutning.
OLC 302PL, artikelnummer 110-14
Länk till produktblad OKERO OLC 302-PL

OLC 302RJ, artikelnummer 110-141
Länk till produktblad OKERO OLC 302-RJ

Dimrar & relä-utgångar

Reläutgång, fem kanaler
OLC 502 är en reläutgångsmodul med fem kanaler för styrning av yttre kontaktorer. Styrs via OLC eller DMX512. Stöder även OKEROs äldre system DML.
OLC 502, artikelnummer 110-192
Länk till produktblad OKERO OLC 502

Dimrar & relä-utgångar