LJUS

Om OKERO’s val av underleverantörer
Vi har valt ut ett antal företag att samarbeta med, som vi i dagsläget upplever levererar de bästa produkterna i kvalitet kontra pris som våra kunder efterfrågar. 

Företag
ADB
GDS
ISTL
OKERO LTL
PROLED
Studio Due