MILJÖ

Det är synd om vår stackars miljö. OKERO drar sitt lilla strå till den stora stacken…

Närproducerat
Frakten är en stor miljöbov. OKEROs största marknad är Sverige, där våra dimrar och styrsystem också tillverkas.

Kvalitet
OKERO tillverkar produkter av hög kvalitet. Hög kvalitet innebär mindre antal servicetillfällen. Mindre antal servicetillfällen = färre frakter och/eller resor = mindre miljöpåverkan. Ja, ni fattar…

LED
Vi erbjuder en rad olika LED-produkter som har en betydligt högre verkningsgrad och livslängd än både glödtråds- och halogen-ljus vilket spar energi och därmed miljöpåverkan. Det höga ljusutbytet gör även att det åtgår mindre energi för att kyla luften i en lokal med LED-lampor..   ..och livslängden gör att det blir ett färre antal transporter och avfallshantering, då man inte behöver byta dem så ofta.

Återvinning
Som producent av elektriska anläggningar har OKERO ett producentansvar som innebär att vi är skyldiga att ta emot skrotade OKERO-anläggningar för återvinning av avfallet, enligt Naturvårdsverkets regler.

 

 

 

Scroll Up