Välkomna till OKERO!

OKERO är en fullserviceleverantör av belysnings-system för scen, studio och offentlig miljö sedan över 30år.
OKEROs dimmersystem och mobila enheter är sedan länge accepterad standard p.g.a. systemens driftsäkerhet, flexibilitet och enkla servicerutiner.
Vi har sedan start konstruerat kundanpassade system vilka med tiden bildat produkter och vi jobbar ständigt med utveckling av nya.

En ny spännande tid väntar oss. Vi har flyttat till nya lokaler där vi fortsätter merge-andet med Anderson & Co.

Hör av er vet ja’

Peter Vikström.

Scroll Up